یکی از کارهای معاویه در جنگ روایت علیه امیرالمومنین علیه‌السلام این بود که اول با در دست گرفتن پیراهن خونین عثمان، بهانه‌ای پیدا کنه برای سرباز زدن از بیعت با ایشان و در گام بعد عنوان امیرالمومنینی را برای خود جعل کند!