گروه بین‌المللی بحران ICG یک سازمان ظاهرا غیردولتی است که در سال ۱۹۹۵ با هدف تبدیل دنیا به مکانی بدون جنگ تشکیل شد! اما باید بدونید سرمایه‌گذار اولیه این گروه جرج سوروس یهودی صهیونیست بود! کسی که در دنیا به «پدر انقلاب‌های رنگی» معروف است