حجم زیادی از مغز ما رو اصولا کارهای انجام‌نشده‌ای اشغال می‌کنن که انگار طلسم شدن! مجموعه‌ای از کارها روی هم تلنبار شده که نمی‌دونیم باهاشون چیکار کنیم.