خودکشی یکی از تلخ‌ترین پدیده‌های جوامع انسانی‌ه. با اینکه هرساله حدود ۸۰۰ هزار نفر جونشون را به این دلیل از دست میدن، اما هنوز دانش ما درباره این اتفاق اندکه. حدود یک‌سوم از کسانی که اقدام به خودکشی می‌کنن، از خودشون یادداشت به جا میذارن، گروهی از محققای آمریکایی مجموعه بزرگی از یادداشت‌های خودکشی رو جمع‌آوری کردن تا با تجزیه و تحلیل این پیام‌های نومیدی، بتونن افرادِ در معرض خطر رو بهتر شناسایی کنن.