همه ما توی زندگی، ارزش‌ها و ایده‌آل‌هایی برای خودمون در نظر داریم تا در آینده بهش برسیم. اما گاهی حواسمون نیست روشی که امروز برای خودمون و رفتارهامون انتخاب می‌کنیم، فرسنگ‌ها از چیزی که دوست داریم باشیم، دورمون می‌کنه. این حواس‌پرتی از ما یه آدم غافل می‌سازه؛ کسی که از ارزش‌هاش غفلت داره. همین امروز جایی برای آینده باز کنید؛ فردا دیره‌.