سال‌هاست غرب جنگی تمام عیار را علیه جنسیت آغاز کرده تا مرزهای جنسیت رو از بین ببره و مدت‌هاست به صورت آکادمیک، هنری و رسانه‌ای به جنگ علیه این مفهوم پرداخته‌تا ثابت کنه که جنسیت امری غیرواقعیه و انتخابش با جسم شما نیست و خودتون می‌تونین اونو تعیین کنین!