سال ۱۹۴۵ زندگی و عشق در شهر جریان داشت. بچه‌ها مثل شکوفه‌های درخت گیلاس رشد می‌کردند، صدای بازی و خنده کودکان و بوی پخت موچی شکلاتی مادر در آسمان پیچیده بود که یک اتفاق زمان را متوقف کرد!