هولوگرافی، یکزبا قابلیت نمایش تصاویر سه‌بعدی و نورپردازیه که می‌تونه در صنایع نظامی و جنگ، حضور داشته باشه و در پیشبرد فعالیت‌ها کمک کنه.