قرن‌هاست محققان و منجمان دنبال جواب این سوال هستند آیا موجوداتی زنده در کرات دیگر زندگی می‌کنند یا نه؟