یکی از بحث‌های دهه‌های اخیر در کشورها تبلیغات پرحجمیه که به بهانه خشکسالی و قحطی مواد غذایی شکل‌ گرفته، این تبلیغات که ابتدا از عادی‌سازی حشره‌خواری شروع شد حالا به مرحله جدیدی رسیده، آدم‌خواری!