بچه‌ها می‌دونستید آقای امام حسین یه پسر داشتن که خیلی شبیه پیامبر خدا بودن؟ آقای علی‌اکبر پسر بزرگ امام حسین علیه‌السلام بودن و خیلی برای پدرشون عزیز بودن، خیلی عزیز...