ال نینو یک چرخه آب و هوایی است که در سراسر دنیا موجب رویدادهای آب و هوایی مهلک می‌شود و می‌تواند میانگین دما را تا حد قابل توجهی بالا ببرد. این الگوی چرخه‌ای آب و هوا از اقیانوس آرام نشات می‌گیرد و شدیدترین نوسان در سیستم اقلیمی کره زمین است. اکنون دانشمندان آمریکایی فعال شدن پدیده آب‌وهوایی اِل نینیو را تایید کرده‌اند.