شاید این روزها دغدغه همه خیلی از ایرانی‌ها برای زبان فارسی توجه به اصالت اون باشه حتی می‌بینیم که خیلی‌ها حساس به نوع نوشتن و رعایت هکسره هستن! اما این روزها در برنامه‌های تصویری پر بیننده می‌بینیم که بسیار زیاد از واژه‌های بیگانه استفاده می‌کنن به گونه‌ای که باعث به حاشیه رفتن زبان فارسی شدن و این ضعف در حوزه فرهنگیه.