طبق تحقیقات پوشش‌های نامتعارف بزرگترها باعث درگیر شدن ذهن بچه‌ها با مسائل جنسی میشه که باعث بلوغ زودرس میشه. پایین اومدن سن بلوغ، بچه‌ها رو در معرض خطرات بالقوه قرار میده.