چه کسی شبیه‌ترین به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بود؟ اهل سنت پاسخ می‌دهند