وقتی در ارتباطات روزمره مخصوصاً توی خونواده حرفی به کسی می‌زنیم، چقدر حواسمون هست بار معنایی پیام ما چیه و طرف مقابل چه برداشتی می‌کنه؟ آیا حرفی که می‌زنیم، دقیقاً همون چیزیه که در درون ما می‌گذره؟ آیا حرفمون منصفانه و صادقانه است؟