بهرام محمدی‌فرد که بیش از یک سال همراه با شهید چمران در جبهه بوده، در گفت‌وگو با تبیان از خاطرات خودش از شیوه برخورد این فرمانده با مردم و مسئولین می‌گوید. رفتاری که هنوز هم بعد از سال‌ها برایش جالب و متفاوت است.