تجربه خشم، عشق و دیدن تخلیه احساسات و هیجان به طریق مختلف از دریچه انیمیشن و فیلم‌ و بازی نه تنها دست خیال رو می‌بنده بلکه باعث بلوغ زودرس و بروز عواطف کنترل نشده هم‌‌میشه.