تمایل به دیده شدن بیمارگونه، دقیقا شبیه سرطان عمل می‌کنه. همون‌طور که غده‌های سرطانی زیاد و زیادتر می‌شن، بیماری دیده شدن هم می‌تونه تمام روح و روان فرد رو بگیره. داستان حجاب استایل‌ها هم شبیه همین قصه دیده شدنه؛ با این تفاوت که اساسا حجاب با تبلیغِ استایل جوردرنمیاد.