تا حالا به این فکر کردین که چرا موقع گشت زدن تو شبکه‌های اجتماعی متمرکز موندن برای ساعت‌های متوالی آسونه اما تمرکز روی کارهایی مثل کتاب خوندن یا کار دشواره؟