تربیت صفری و صدی، یعنی یه سری انتظارات بالا و دور از دسترس برای بچه‌ها در نظر بگیریم و توقع داشته باشیم حتما بهشون برسن، یه جورایی انتظار داریم بچه‌ها یا وارد حوزه‌ای نشن یا همیشه ۱۰۰ باشن!