یکی از مراحل دشوار عالم برزخ که بیشتر مردگان باید آن را طی کنند، عبور از گردنۀ فشار قبر است اغلب مردم به اشتباه تصور می‌کنند شب اول قبر زمانی رخ می‌دهد که هوا تاریک شود؛ اما این‌طور نیست