روز ۵ خرداد بود اسد‌الله اسدی دیپلمات ایرانی بعد از تحمل ۱۷۸۹ روز اسارت آزاد شد. تیرماه ۱۳۹۷ دولت بلژیک و اتریش به اتهام انتقال بمب‌ برای انفجار در نشست گروهک منافقین او را بازداشت کردند. ین ادعا هیچ‌گاه ثابت نشد اما ردپای موساد و سیا در تهیه مستندات آن دیده‌ می‌شود.