به تازگی در نمایشگاهی در فرانسه یک تابلوی نقاشی که اثر یک نقاش سوئیسی است، به نمایش درآمده که آشکارا محتوای کودک‌ آزاری دارد و با واکنش تند مردم مواجه شده