برای اینکه بدانید در روز چقدر با گوشی کار می‌کنید، از این ترفند استفاده کنید.