اولین فرشته‌ای که میت رو ملاقات می‌کنه «رومان» است. رومان، فرشته‌ایه که صاحب قبر رو آزمایش می‌کنه. اگر میت، نیکوکار باشه، رومان، به منکر و نکیر سفارش می‌کنه که به هنگام سؤال، با او به نرمى رفتار کنن.