مامان داره وسیله آماده می‌کنه برای امشب! از بالش‌ و‌ پتو گرفته تا خوراکیای مختلف. اما ایلیا نمی‌دونه امشب چه شبیه و چرا قراره بیرون بمونن؟!