وقتی فسفر مغزم زیاد شد و درسامو خوب تونستم بخونم و ترقی کردم خودتون هفته به هفته برام میگو می‌خرید! / سکانسی از سریال «قصه‌های مجید»