استفاده از عبارت جعلی خلیج‌ عربی رو برخی از مقامات کشور‌های منطقه هر از چند گاهی استفاده می‌کنن و افرادی هم روی این موج سوار میشن و این عبارت رو به کار میبرن، اما ریشه این ماجرا به کجا بر می‌گرده!؟