در هفته‌های گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در فلسطین اشغالی دست به تظاهرات گسترده‌ای علیه نتانیاهو و کابینه جدیدش زدن به همین بهونه سراغ بررسی این خبر رفتیم تا ببینیم بین اسرائیلی‌ها چه خبره؟