مسئله لوکادیا نه مالی بود نه ورزشی؛ گفت به خاطر خانواده‌اش می‌رود.الان ۵۰ بازیکن و مربی اروپایی با خانواده در ایران هستند؛ نمی‌گذاریم حق پرسپولیس ضایع شود.