برج Quay Quarter در سال ۱۹۷۶ در استرالیا افتتاح شد و عمر واقعی آن در سال ۲۰۱۸ به پایان رسید. آنها به جای تخریب و بازسازی آن به روشی مدرن، ساختمان را در اولین عملیات در نوع خود به طور کامل بازیافت کردند تا اینکه در سال ۲۰۲۲ آن را به پایان رساندند. و به همین دلیل مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار پس انداز کردند.