برای روح پاک کیان و آرشام که آتش‌های آشوب سال ۱۴۰۱ نگذاشت باز هم صدای خنده‌های کودکانه‌شان در کوچه پس‌کوچه‌های شهر بپیچد و آرزوهای رنگی‌شان بوی واقعیت بگیرد.