در دنیای رسانه، شگردهایی وجود دارد که مخاطب را به خبر جذب می‌کند و آن‌ها را در دام اطلاعات می‌اندازد.