بالگرد نبوغ در سی و سومین پرواز خود بر فراز مریخ، با استفاده از فیلم ضبط‌شده توسط دوربین ناوبری (نَوکَم) یک قطعه کوچک از بقایای اجسام خارجی (FOD) بازمانده در فضا را شناسایی کرد.