دکتر رضا غلامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی: آشوب‌های طولانی و گسترده تاثیر مخربی بر بنیان‌های اقتصادی کشورهای مختلف داشته است. اولین تاثیر مخرب آشوب بلند مدت و گسترده بر جریان اقتصاد روزمره مردم است. آشوب‌های به انتظارات سرمایه گذاران آسیب می‌زند. تاثیر آشوب‌ها بر بورس هم موضوعی است که نمونه آن را در روزهای اخیر در کشور خودمان هم می‌توان دید.