معمولا کمبودها زمینه بروز استعدادها می‌شود، نمونه بارز این مورد را می‌توان در ۸ سال دفاع مقدس در کشور و میان بیسیم‌چی‌ها دید که روایت یکی از آن‌ها را در این پادکست می‌شنوید.