در این بی‌سیم ماجرای آزادسازی خرمشهر بعد از ۵۷۶ روز در اسارت بودن را می‌شنوید.