روایت سلحشوری و خلبان‌های ایرانی در دفاع مقدس آنقدر غرورانگیز است که نه فقط در کشور خودمان که حتی در دنیا هم پر سر و صداست. قهرمان‌هایی که متاسفانه خودمان آنقدر که باید آن‌ها را نمی‌شناسیم.