مقام معظم انقلاب رهبری با اشاره به گزارش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره ترویج و نشر ارزش‌های دوران دفاع مقدس با تأکید بر اینکه حقایق دفاع مقدس باید به گوش جوان‌ها برسد، افزودند: این توقعی است که بنده از خودم و دیگران دارم.