متاسفانه مفاهیم همجنس‌بازی کم‌کم وارد تمام کارتون‌های محبوب بچه‌ها می‌شود. بعد از دنیای اسباب‌بازی‌ها، حالا نوبت به یک انیمیشن رده خردسالان رسیده که با مفاهیم همجنس‌بازی آلوده شود.