بعضی نوحه‌ها آنقدر دلنشین هستند که حتی یادمان می‌رود شاید معنی آن‌ها را متوجه نمی‌شویم. روضه‌های "سلیم موذن زاده" همین شکلی هستند؛ همان‌طور که اگر آذری‌زبان هم نباشیم از شنیدن "زینب زینب" منقلب می‌شویم. نویسنده فاطمه باقری