نوحه‌هایی هستند که از وقتی کوچک بودیم، آن‌ها را در هیئت‌های مختلف شنیده‌ایم و با هرکدام خاطره داریم، اما خیلی از ما نمی‌دانیم اولین بار اصل آن شعر را چه کسی خوانده است؟ "همه جا کربلاست" یکی از همان نوحه‌های دلنشین قدیمی است.