چند روز قبل خبری منتشر شد که در یک حراجی ساعتی که گفته می‌شد برای هیتلر بوده با قیمت عجیب ۲ تا ۴ میلیون دلار به حراج گذاشته شده؛ به همین بهانه نگاهی انداختیم به همه اشیا و وسیله‌هایی که در حراجی‌ها با قیمت‌های بالا به فروش رفته‌اند!