به بهانه روز جهانی شبکه‌های اجتماعی نگاهی انداختیم به بیماری‌هایی که اعتیاد به این فضا ما را درگیر خودش کرده و بدون اینکه بدانیم به آن‌ها مبتلا شده‌ایم، مثل سندورم اردک یا فومو!