درست زمانی که دیزنی خودش را برای یک برگشت باشکوه بعد از همه‌گیری کرونا در سینماهای جهان و با انیمیشنی از شخصیت دوست داشتنی «داستان‌اسباب‌بازی‌ها» آماده کرده بود، به خاطر مضامین همجنسگرایانه‌ای که داشت با خشم مردم روبرو شد، خشمی که باعث شد ۱۵ کشور جهان فیلم را اکران نکنند.