خیلی از ما عادت داریم در روزهای پرفشار و پرکار سراغ نوشابه‌های انرژی‌زا می‌رویم، فارغ از اینکه زیاده‌روی در مصرف این نوشیدنی‌ها روی بدن اثرات مخربی به جا می‌گذارد.