چند توصیه کلیدی برای مستاجرها قبل از اجاره‌ خانه که شاید چندان مهم به نظر نرسند اما بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند به مرور شما را کلافه کند را جمع کرده‌ایم.