نماهنگ «مداد رنگی» با صدای عبدالرضا هلالی و گروه سرود «احلی من العسل» در قالب یک نماهنگ ویژه گروه سنی کودک و نوجوان توسط مرکز موسیقی مأوا پیش روی مخاطبان قرار گرفت.