روایت سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی از جلسه‌ای مهم با محسن رضایی.